Naziv projekta

„Bravarsko poduzeće Čelik – ulaganje za zahtjevne čelične konstrukcije“; šifra projekta KK.03.2.1.06.0530.

Bravarsko poduzeće Čelik nastalo je ekspanzijom bravarske radionice čija je osnovna djelatnost bila izrada, popravci i održavanje čeličnih ograda i vrata. U početku je tvrtka zapošljavala samo 3 radnika. Ekspanzija u građevinskom sektoru nakon 2000. godine pogodovala je poduzeću pa je započeta gradnja nove proizvodne hale od 2500 m2 2006. godine. Time se značajno proširuju mogućnosti za izvođenje većih i zahtjevnijih projekata, a počinje i proizvodnja teških čeličnih konstrukcija. Osim toga započeta je proizvodnja PVC stolarije te IZO stakala. Broj zaposlenih krajem 2015. iznosio je 20 radnika (na temelju broja sati rada). Glavna konkurentska prednost poduzeća leži u izradi zahtjevnih i velikih čeličnih konstrukcija Za takvu proizvodnju potrebno je značajno iskustvo, razmjerno skupa oprema, dovoljno velike proizvodne hale te educirana i obučena radna snaga.

Kratki opis projekta

Projektne aktivnosti odnose se na:

  1. a) Nabavu specijalne opreme za obradu metala;
  2. b) Nabavu informatičke opreme;
  3. c) Promidžba i vidljivost projekta.

Svrha ovog projekta je zadovoljavanje potražnje tržišta proširenjem postojećih kapaciteta. Vrhunskom kvalitetom i prepoznatljivošću proizvoda doveli smo se u situaciju da je nastala velika potražnja na tržištu za našim proizvodima. Naime, dosadašnje iskustvo s proizvodnjom čeličnih konstrukcija ukazalo nam je na značajnu potražnju poslovnog sektora za visoko-kvalitetnim zahtjevnim čeličnim konstrukcijama, stoga će nabavka specijalne opreme za obradu materijala povećati našu konkurentnost u tom segmentu. Dodatno, investicija u informatičku opremu povećat će mogućnosti projektiranja upravo zahtjevnih konstrukcija, čime ćemo još više osnažiti našu konkurentsku prednost na tržištu.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Cilj ovog projekta je širenje proizvodnje čeličnih konstrukcija nabavkom specijalne opreme za obradu metala. Osim toga, cilj projekta je nabavka informatičke opreme koja će služiti za unapređenje projektiranja čeličnih konstrukcija. Ostvarivanjem projekta povećat će se broj zaposlenih, ali i konkurentnost tvrtke, što će dovesti do povećanja prihoda.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

  • Ukupna vrijednost projekta iznosi 353.707,25 HRK
  • Udio EU u financiranju projekta iznosi 181.100,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta

15.11.2017. – 15.11.2018.

Kontakt za više informacija

e-mail: celik@celik.hr

Linkovi

Europska unija
Zajedno do fondova EU

Naziv projekta: Bravarsko poduzeće Čelik – ulaganje za zahtjevne čelične konstrukcije
Naziv korisnika: Bravarsko poduzeće Čelik d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 353.707,25 HRK

EU sufinanciranje projekta: 181.100,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 15.11.2017. – 15.11.2018.

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj.